thumb_Osnove_patologije_posteljice_2011

Osnove patologije posteljice,  M.Kos, T.Leniček, Medicinska naklada 2011.

Udžbenik Osnove patologije posteljice prvi je udžbenik te vrste u Republici Hrvatskoj. U cijelosti se temelji na vlastitom iskustvu i znanstvenom istraživanju autorica. Tekst je popraćen brojnim izvornim shemama, tablicama, makro i mikrofotografijama. Sadržaj knjige podijeljen je u 14 poglavlja koja predstavljaju zasebne, vrlo dobro dokumentirane cjeline, popraćene najvažnijom relevantnom literaturom.

thumb_Obdukcijska_dijagnostika_1991

Obdukcijska dijagnostika, M.Belicza, D. Tomas, Medicinska naklada, 2012.

Udžbenik opisuje osnovna načela obdukcijske dijagnostike i poučava studente kakvo je suvremeno mjesto i uloga patoanatomske obdukcije, a posebno njezino značenje u trajnoj edukaciji medicinara. Četvrto izdanje udžbenika Obdukcijska dijagnostika znatno je prošireno i nadopunjeno slikovnim prilozima, zbog čega je ovaj udžbenik poprimio i karakteristike makroskopskog atlasa.

thumb_Patologija_4_izdanje_2014

Patologija, 4. Izdanje, I.Damjanov, S. Seiwerth, S.Jukić, M.Nola, Medicinska naklada,  2014.

Ovo je četvrto, prerađeno i dopunjeno izdanje udžbenika Patologije. Novo, ono po čemu se četvrto izdanje razlikuje od prethodnoga, trećeg izdanja, prije svega je u tome što su u ovom izdanju bitno prošireni svi dijelovi knjige koji se odnose na molekularnu patologiju. Patologija, koja je započela kao anatomska znanost u obdukcijskoj dvorani, postala je s vremenom histopatologija, potom je obogaćena citopatologijom te patologijom submikroskopskih struktura i imunohistokemijom, a danas se suvremena patologija ne može ni zamisliti bez doprinosa molekularne patologije.

thumb_100_KZP_2014

100 godina Kliničkog zavoda za patologiju „Ljudevit Jurak“  KBC-a „Sestre milosrdnice“,  M. Belicza, B. Krušlin, Zagreb, 2014.

U skladu s općeprihvaćenom konstatacijom kako je patologija najegzaktnija grana medicine, nastojali smo sačiniti ovu monografiju i što je moguće točnije prenijeti podatke i dokumente o stotoj godišnjici početka rada patologije kao zasebne grane medicine u KBC-u „Sestre milosrdnice“ i njenom razvoju tijekom proteklog razdoblja.