thumb_Patologija_2-izdanje_2008

Patologija 2.izdanje, I.Damjanov, S.JUkić, M.Nola, Medicinska naklada, 2008.

thumb_Prvih_85_godina_2008

Zavod za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvih 85 godina, Zimolo A, Jukić S, Seiwerth S, Batelja L., Medicinska naklada, Zagreb, 2008.

U povodu 85. obljetnice Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastala je i ova monografija koju su pripremili nastavnici Zavoda želeći opisati ljude, događaje i djela koji su obilježili ponosnih osamdeset i pet godina trajanja institucije s neizbrisivim tragom u hrvatskoj patološkoj anatomiji i sveukupnoj medicinskoj znanosti.

thumb_Patologija_prirucnik_za_pripremu_ispita_2009

Patologija priručnik za pripremu ispita, M.Nola, I.Damjanov i suradnici, Medicinska naklada 2009.

Ovaj Priručnik za učenje patologije namijenjen je studentima medicine kako bi im pomogao pri svladavanju nastavnog materijala iz istoimenog predmeta te ih, što je moguće kvalitetnije, pripremi za ispit. Kao zbirka komentara, pojašnjenja i ispitnih pitanja ovaj bi priručnik trebao poslužiti kao pomoćna literatura, tj. knjiga koja će studentima biti “pri ruci” dok čitaju osnovni udžbenik.

thumb_Patologija_3_izdanje_2010

Patologija, 3. izdanje, I.Damjanov, S.Jukić, M.Nola, Medicinska naklada, 2010.

Treće izdanje udžbenika Patologija izlazi iz tiska tri godine nakon drugoga. Za ovo novo izdanje tekst većine poglavlja gotovo smo u cijelosti preradili, izostavili smo neke nevažne dijelove i nadopunili ga dodatnim pojašnjenjima. Tekst smo i proširili gdje god je to bilo potrebno, dopunili ga podatcima o novim spoznajama i znanstvenim otkrićima. Dodali smo i stotinjak novih slika, a većinu smo slika iz prethodnoga izdanja povećali kako bi detalji na njima bili što vidljiviji.

thumb_Patologija_i_patofiziologija_2010

Patologija i patofiziologija, I.Damjanov, V Blažičević, Medicinska naklada, 2010.

Kako je patologija znanstvena osnovica cijele medicine, ovaj bi udžbenik trebao uvesti učenike u praktičnu medicinu i pripremiti ih za daljnje proučavanje pojedinih kliničkih grana medicine. Pri pisanju ovog udžbenika autori su se držali službenog nastavnog plana i programa za srednje medicinske i zdrastvene škole. Gradivo je podijeljeno u 14 poglavlja u kojima su obrađeni jedan za drugim svi glavni koncepti suvremene patologije i patofiziologije. Naglasak je na općim principima, a u detalje su autori ulazili jedino da prikažu kako se opće odražava u pojedinačnim patološkim promjenama i specifičnim bolestima.

thumb_Patologija_Zdravstveno_veleuciliste_2010

Patologija, Zdravstveno veleučilište, Jasminka Jakić Razumović, Božena Šarčević, Sven Seiwerth (ur), Naklada Slap, 2010.

Patologija zauzima značajno mjesto u području kliničkih struka s obzirom na to da je njezin finalni proizvod dijagnoza, kako je napisano u ovoj knjizi. Na temelju postavljene dijagnoze provodi se liječenje bolesnika, pa je stoga postavljanje što točnije dijagnoze postao imperativ za cijelu struku. Posljednjih godina, s razvojem kliničke onkologije i drugih kliničkih struka te poboljšanjem terapijskih mogućnosti, pred patologe su postavljeni veliki zahtjevi i velika odgovornost. Svaka pogreška, bez obzira na to iz čega je proizašla i čijom krivnjom je nastala, može imati dalekosežne i kobne posljedice, od primjene neodgovarajućeg lijeka ili postupka do gubitka organa ili smrti.

thumb_Kirurska_patologija_2010

Kirurška patologija (prijevod sa eng., “Rosai & Ackerman’s Surgical pathology”), Školska knjiga, 2010.

Članovi HDPSM sudjelovali su i u prijevodu međunarodno poznatog udžbenika s engleskog na hrvatski jezik.Urednik hrvatskog izdanja je Belicza M.