thumb_Patologija_ZSS_1999

Patologija ženskog spolnog sustava,  S.Jukić, Medicinska naklada, 1999.

Treće izdanje jednog udžbenika je znak prihvaćenosti i saživljavanja toga udžbenika s onima kojima je namijenjen. Kako su se neki pogledi i postupnici određenih bolesti promijenili, željeli smo biti aktualni, pa je tako uslijedilo nakon četiri godine ovo treće, dijelom nadopunjeno i promijenjeno izdanje. Vjerujemo nabolje. Prije svega smo izmjene napravili u slikovnom prikazu, kao i u izboru kvalitete papira, na što je i bilo najviše primjedbi, što čini određeni preduvjet da fotografija uspije. Vjerujemo da će broj nezadovoljnih nakon ovoga izdanja biti zanemariv.

thumb_Opca_patologija_2002

Opća patologija, S. Jukić, I.Damjanov, Medicinska naklada, 2002.

Ovo prvo izdanje je temelj modernog, vlastitog udžbenika koji su pisali članovi Katedre za patologiju medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Ovom sveobuhvatnom knjigom iz opće patologije obrađuje se gradivo nužno studentima medicine, a i studentima drugih fakulteta koji uče patologiju. Obuhvaćena su sva bitna područja iz opće patologije, opisana na jednostavan i razumljiv način uz mnogo mikroskopskih snimaka i shematskih crteža, istodobno, patološko-anatomskih promjena, koji čine srž ove knjige, mnogo je podataka iz biokemije, imunologije i genetike, tako da će svoje interesno područje u njoj naći i liječnici raznih drugih specijalnosti, a ne samo patolozi.

thumb_Patologija-prirucnik_VZS_2002

Patologija – priručnik, J. Jakić-Razumović , Visoka zdravstvena škola, 2002.

thumb_Specijalna_patologija_2004

Specijalna patologija, I.Damjanov, S.Jukić, Medicinska Naklada, 2004.

Ovaj se udžbenik nadovezuje na udžbenik Opća patologija i Atlas opće patologije, a obuhvaća najnovije spoznaje i podjele određenih bolesti. Da bi lakše razumjeli i usvojili gradivo specijalne patologije (patologije organskih sustava), studenti moraju dobro poznavati razvoj bolesti, što su izučavali u općoj patologiji. Knjiga je podijeljena u 16 poglavlja u kojima su obrađena područja iz patologije organskog sustava. Za svaku bolest je navedena definicija, citologija, patogeneza, epidemiologija, patologija, klinička slika te niz ilustracija, dijagrama i tablica, što omogućuje brzo snalaženje i bolje učenje i razumijevanje specijalne patologije.

thumb_Atlas_opce_patologije_2004

Atlas opće patologije, I.Damjanov, S.Jukić, Medicinska Naklada, 2004.

Atlas je namijenjen studentima medicine za učenje patomorfologije. Patologija je morfološka znanost što znači da osnovicu patologije čine opisi bolesti. Makroskopske, mikroskopske i elektronskomikroskopske slike bitne su za razumijevanje patoloških procesa i promjena koje nastaju tijekom bolesti. Studiranje slika daje svojevrsnu dodatnu dimenziju znanju stečenom na predavanjima ili čitanjem udžbenika. Didaktička vrijednost slika povećana je tako da je uz svaku sliku uključen i opis slike, strjelicama su naznačeni važni detalji, a na suprotnoj strani je navedeno i po nekoliko pitanja. Atlas je ilustriran i sadrži, prateći sva poglavlja iz udžbenika Opće patologije, veliki broj kvalitetnih fotografija u boji.