thumb_Obdukcijska_dijagnostika_1987

Obdukcijska dijagnostika, Belicza M. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1987.

thumb_Obdukcijska_dijagnostika_1991

Obdukcijska tehnika i dijagnostika na truplu, 2. dopunjeno izdanje, Belicza M. Medicinski fakultet, Zagreb, 1991.

Udžbenik opisuje osnovna načela obdukcijske dijagnostike i poučava studente kakvo je suvremeno mjesto i uloga patoanatomske obdukcije, a posebno njezino značenje u trajnoj edukaciji medicinara. Četvrto izdanje udžbenika Obdukcijska dijagnostika znatno je prošireno i nadopunjeno slikovnim prilozima, zbog čega je ovaj udžbenik poprimio i karakteristike makroskopskog atlasa. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima medicine i prilagođen zahtjevima nastavnog programa iz patologije, ali i svima ostalima kojima može poslužiti u njihovu radu.

thumb_Obdukcijska_dijagnostika_1987

Patologija za više medicinske sestre,  Jukić, S. Medicinska naklada, Zagreb, 1992.