Stručno društvo za patologiju i sudsku medicinu, kao stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora postojalo je još u doba SFR Jugoslavije, no pisani podaci o tome za sada su zameteni (vjetrom rata). S obzirom na to da je na 1. kongresu HDPSM 1996., na svečanoj sjednici prikazano proteklih 40 godina rada Društva, očito je kako je ono bilo aktivno od 1956. godine.
Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, društvo se naziva Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu HLZ-a. Prvi predsjednik Društva u slobodnoj Hrvatsko bio je prof. dr. Mladen Belicza.

1. hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara održan je u Zagrebu, od 26. do 28. rujna 1996. u muzeju Mimara, u organizaciji HDPSM a suorganizator je bila Hrvatska liga za borbu protiv raka. Glavna tema kongresa bila je „Rak u Hrvatskoj. Uloga patologa u dijagnostici, terapiji i praćenju tumora“.

Kongresni odbor:
Predsjednik: Belicza M. (Zagreb), Tajnica: Šarčević B. (Zagreb)
Članovi: Anđelinović Š. (Split), Križanac Š. (Zagreb), Eljuga D. (Zagreb), Danilović Ž. (Zagreb), Švagelj D. (Vinkovci), Marković Z. (Zagreb), Dmitrović B. (Osijek), Vukelić M. (Sl. Brod), Mlinarić I. (Zagreb), Jonjić N. (Rijeka), Zečević D. (Zagreb), Turić M. (Zagreb)
Počasni članovi: Bunrević A, Grčević N, Hirtzler R, Krstulović B, Oberman B, Palmović V, Rode B, Urbanke A, Zimolo A.
Programski odbor:
Predsjenik: Jukić S. (Zagreb)
Članovi: Damjanov I. (Kansas City, SAD), Čuljak K. (Zagreb), Pirkić A. (Zagreb), Dobi-Babić R. (Rijeka), Hlavka V. (Zagreb), Šantel D. (Zagreb), Dominis M. (Zagreb), Makek M. (Zurich, Švicarska), Škavić J. (Zagreb), Dujela J. (Zadar), Marcikić M. (Osijek), Talan-Hranilović J. (Zagreb)
Organizacijski odbor:
Predsjednik: Šeparović V. (Zagreb), Tajnica: Šarčević B. (Zagreb)
Članovi: Babić D. (Zagreb), Gumzej Ž. (Zagreb), Pažanin L. (Zagreb), Baličević D. (Zagreb), Krušlin B. (Zagreb), Seiwerth S. (Zagreb), Čupić H. (Zagreb), Jelašić D. (Zagreb), Strinović D. (Zagreb), Grabarević Ž. (Zagreb), Knežević F. (Zagreb), Bratulić M. (Zagreb)

U sklopu kongresa u Olympus centru, Jurjevska 15 održan je seminar „Greške u dijagnostičkoj patologiji“ koji je organizirala i vodila prof. dr. sc. Mara Dominis. Također je održana i svečana skupština HDPSM na kojoj je prikazano proteklih 40 godina rada Društva te su promovirani začasni članovi Društva.

2. Hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 21. do 23. rujna 2000. godine u Splitu u organizaciji HDPSM, Sveučilišta u Splitu i Kliničke bolnice Split.

Organizacijski odbor:
Predsjednica: Tomić S (Split), Tajnica: Pešutić Pisac V (Split)
Članovi: Definis Gojanović M (Split), Forempoher G (Split), Glavina Durdov M (Split) , Rakanović S (Split), Alujević A(Split), Alfirević D(Split) , Babić D (Zagreb), Krušlin B (Zagreb), Seiwerth S (Zagreb), Džebro S (Zagreb), Lambaša S (Zagreb), Tentor D (Zagreb), Šarčević B (Zagreb), Kovač D (Rijeka), Njirić Z (Dubrovnik), Karelović D (Split), Drmić I (Split), Sutlović D (Split), Karaman I (Split), Piljić M (Split), Bezić J (Split), Marčić M (Split), Vrbičić B (Šibenik), Raos E (Split)
Znanstveni odbor:
Predsjednik: Anđelinović Š (Split), Tajnica: Kuzmić Prusac I (Split)
Članovi: Damjanov I (Kansas City, SAD), Jukić S (Zagreb), Dominis M (Zagreb), Belicza M (Zagreb), Jakić Razumović J (Zagreb), Šćukanec Špoljar M (Zagreb), Šeparović V (Zagreb), Zečević D (Zagreb), Križanac Š (Zagreb),Turić M (Zagreb), Primorac D (Split), Dmitrović B (Osijek), Švagelj D (Vinkovci), Jonjić N (Rijeka), Dujella J (Zadar), Borić I (Dubrovnik), Brkić B (Šibenik), Golouh R (Ljubljana, Slovenija), Lamovec J (Ljubljana, Slovenija).
Počasni članovi: Krstulović B (Zagreb), Tomaseo I (Split), Kraljević Lj (Split), Ivanović J (Split), Branica H (Zagreb)

Osim mnogih hrvatskih stručnjaka, na Kongresu su s izlaganjem sudjelovali i stručnjaci iz inozemstva: Lamovec J (Slovenija), Eusebi V (Italija), Bussolati G (Italija), Czernobilsky B (Izrael), Damjanov I (SAD), Nogales F (Španjolska), Rajan TV (SAD), Golouh R (Slovenija), Bolmann M (Njemačka) i Gale N (Slovenija). U sklopu kongresa održan je i sastanak Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu.

3.  hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Opatiji, od 8. do 11. svibnja 2005., u Grand hotelu Adriatic. Istovremeno je održan 3. Hrvatski kongres kliničke citologije i 1. Hrvatski kongres citotehnologije, tako da su uz HDPSM suorganizatori bili Hrvatsko društvo za kliničku citologiju i Hrvatska udruga citotehnologa.

Organizacijski odbor
Predsjednici: Anić V, Bosnar A, Jonjić N, Kardum-Skelin I.,
Dopredsjednici: Grahovac B, Jakić-Razumović J, Molnar-Stantić B, Rubić K, Seili-Bekafigo I.
Tajnici: Dutković O, Fabijanić I, Krašević M, Ries S.
Rizničari: Čobanov A, Kovač D, Škopljanac-Mačina L.
Članovi: Dmitrović B, Đorđević G, Fučkar D, Fumić G, Gavranović Lj, Golemac M, Lakošeljac A, Marcikić M, Matušan K, Peharec I, Stemberga V, Štemberger Papić S, Štemberger C, Šimat M, Štifter S,Torruć S, Verša-Ostojić D, Vrdoljak-Mozetić D, Zamolo G.
Znanstveni odbor: Anđelinović Š, Audy-Jurković S, Behrem S, Borić I, Boljkovac S, Cuculić I, Damjanov I, Dominis M, Forko-llić J, Halbauer M, Jeren T, Jukić S, Krstulja M, Lučin K, Marković-Glamočak M, Mustać E, Nola M, Pajtler M, Strinović D, Stanković T, Sučić M, Škavić J, Vince A, Žarković K.
Počasni odbor: Črepinko I, Danilović Ž, Devčić-Ivaniš M, Dobi-Babić R, Hauptmann E, Hlavka V, Krstulović B, Petyo-Dembić M, Roglić M, Singer Z, Šeparović V, Vranešić Đ, Zimolo A, Znidarčić Ž.

Na kongresu su plenarna predavanja održali i brojni stručnjaci iz inozemstva (Verhest A – Belgija; Pohar-Marinšek Ž – Slovenija; Kocjan G – Velika Britanija; Fricke U – Njemačka; Chan W – SAD; Cook M – Velika Britanija; Gale N – Slovenija; Dei Toss A – Italija; Hayes J – SAD; Pogačnik A – Slovenija; Olszewski WT – Poljska; Viehl P – Francuska; Kumar R – SAD; Eusebi V – Italija; Gatalica Z – SAD; Damjanov I – SAD; Hitchcock C – SAD; Bollmann R – Njemačka; Kessler – Austrija i Schneider V – Njemačka).

4.  hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Osijeku, 25. do 28. rujna 2008., u hotelu Osijek. Glavne teme kongresa bile su „Tumorski biljezi u patologiji“, „Ozljeđivanje u prometu i vještačenje“ i „Forenzička patologija starijih osoba“.

Predsjednik Kongresa bio je prof. dr. sc. Branko Dmitrović, a u organizaciji su sudjelovali suradnici iz Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu KBC i Medicinskog fakulteta Osijek, Odjela za patologiju i citologiju OB Vinkovci i Odjela za patologiju i citologiju OŽB Vukovar.
Glavni sponzori kongresa bili su Roche d.o.o.Zagreb i A&B d.o.o. Zagreb.
Pozvani strani predavači, sudionici kongresa: prof. dr. R. Bollmann, Njemačka, doc. dr. M. Bračko, Slovenija, prof. dr. I. Damjanov, SAD, prof. dr. H-P. Dienes, Njemačka, prof. dr. Ž. Eri, Srbija, prof. dr. C. Hitchcock, SAD, prof. dr. H. Höfler, Njemačka i prof. dr. L. Pajor, Mađarska. Osim pozvanih predavača, u radu kongresa sudjelovali su s usmenim izlaganjima i/ili posterima i kolege iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
U sklopu kongresa održana su i dva mini simpozija pod pokroviteljstvom glavnih sponzora: „Uloga HER2 testiranja u uspjehu liječenja Herceptinom bolesnica s HER2 pozitivnim rakom dojke“ (Roche) i „Standardizacija imunohistokemije“ (A&B). Promovirana je knjiga Nola M, Damjanov I. Patologija – priručnik za pripremu ispita, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
U sklopu kongresa je održan i sastanak HDPSM, na kojem je predsjednik Branko Dmitrović podnio izvješće o radu Društva u proteklom trogodišnjem razdoblju (2005-2008).

5.  hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara održan je u Zagrebu, u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 24. do 26. listopada 2012. Glavna tema kongresa bila je „Prijedlog smjernica za patohistološke nalaze zloćudnih tumora“

Organizacijski odbor:
Predsjednik: Babić D.
Članovi: Jakić-Razumović J, Kos M, Krašević M, Manojlović S, Mrčela M, Seiwerth S, Šarčević B, Švagelj D, Tomić S, Žarković K.
Tajnici/lokalni organizacijski odbor: Brčić I, Brčić L, Kolenc D, Macan M.
Počasni organizacijski odbor: Belicza M, Danilović Ž, Dominis M, Jukić S, Križanac Š, Krstulović B, Šeparović V, Špoljar-Šćukanec M.
Znanstveni odbor: Anđelinović Š, Čorić M, Dmitrović B, Galešić-Ljubanović D, Gašparov S, Ilić-Forko J, Jonjić N, Krušlin B.

Na kongresu je govoreno o važnosti smjernica prilikom opisa materijala i postavljanja dijagnoze zloćudnih tumora, a nakon toga su izneseni prijedlozi smjernica (koje su u mjesecima prije kongresa sastavljale radne grupe stručnjaka za pojedina područja) za postavljanje dijagnoze zloćudnih tumora: kože, koštanog sustava, dojke, ženskog spolnog sustava, središnjeg živčanog sustava, pluća, poplućnice i medijastinuma, glave i vrata, endokrinog sustava, jetre i pankreasa, bubrega i muškog spolnog sustava, probavnog sustava, hematološkog sustava i mekih tkiva. Na kongresu su, prema tamema, sudjelovali i kliničari sa svojim osvrtom na potrebu jednonobraznog opisa patohistoloških preparata. Na kongresu su također u obliku postera prezentirani brojni radovi. Kongres je završen usvajanjem spomenutih smjernica. U sklopu Kongresa održana je izborna skupština HDPSM.

HDPSM_smjernice