6. Simpozij – Apoptoza i novotvorine, Zagreb 26. ožujka 2019.

By ožujak 4, 2019 Novosti No Comments

Program simpozija (pdf)

6. S I M P O Z I J
APOPTOZAI NOVOTVORINE

Znanstveni odbor
Redoviti članovi Razreda za medicinske znanosti
Željko Cvetnić, Ivo Čikeš, Dragan Dekaris, Vida Demarin, Vjekoslav
Jerolimov , Ivica Kostović, Zvonko Kusić, Josip Madić, Dražen Matičić,
Davor Miličić, Marko Pećina, Ivan Prpić, Željko Reiner, Daniel Rukavina,
Miroslav Samaržija, Marko Šarić, Mirna Šitum, Slobodan Vukičević

Organizacijski odbor
Počasni predsjednik: prof.dr .sc. Mladen Belicza
Predsjednik:prof dr .sc. Božo Krušlin
Dopredsjednica: doc.dr .sc. Monika Ulamec
Predsjednik programskog odbora: doc.dr .sc. Ivan Šamija
Članovi: akademik Zvonko Kusić, akademik Marko Pećina.
prof.dr .sc. Floriana Bulić-Jakuš, prof.dr .sc. Sven Seiwerth
Tajnice: dr .sc. Tihana Regović Džombeta
Monica Stephany Kirigin dr.med.

Zagreb, utorak 26. ožujka 2019. Knjižnica HAZU
Strossmayerov trg 14

PROGRAM
10.00 Registracija sudionia
10.30 OTV ARANJE SIMPOZIJA
akademik Davor Miličić – potpredsjednik HAZU i akademkinja Vida
Demarin – tajnica Razreda za medicinske znanosti te počasni
predsjednik -prof.dr.sc. Mladen Belicza

1 1.00 UVODNAPREDA V ANJA
Predsjedatelji/ce: Floriana Bulić-Jakuš, Božo Krušlin
Ana Katušić-Bojanec: Regulacija apoptoze u razvoju
Siniša Volarević: Uloga narušene kontrolne točke biogeneze ribosoma u
supresiji tumora

12.30 o d m o r

13.00 SLOBODNE TEME
Predsjedatelji/ce:Monika Ulamec, Ivan Šamija

1. S Gajović, D Gorup, PJosić, S Škokić: Praćenje apoptoze u mozgu
živog miša novim postupkom snimanja bioluminiscencije pomoću
zatočenog luciferina

2. M Antunović, M Šimić Jovičić, I Marijanović:
Indukcija stanične smrti matičnih tumorskih stanica

3. LHorvat, M Antica, M Matulić: Povezanost sustava urokinaznog
plazminogenskog aktivatora i epitelno-mezenhimske tranzicije

4. A Ambiović Ristov: Integrini i apoptoza u stanicama tumora

5. D Trnski, M Gregorić, S Levanat, POzretić, N Rinčić, TMajić
Vidaković, D Kalafatić, I Maurac, S Orešković, M Sabol, V Musani:
Utjecaj proteina GLI na regulaciju ekspresije izoformi survivina u
karcinomu jajnika

6. N Sinčić: Tumori zametnih stanica testisa: od miša do čovjeka
15.00 ZA VRŠNARIJEČ

Program simpozija (pdf)